Arkusz E.13 : 2016 - czerwiec - zad. 08

Oznaczenie: E.13-08-16.05   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj montaż okablowania sieciowego

1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego według sekwencji T568B.

2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtyczką RJ45 według sekwencji T568B.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość przeprowadzenia testu połączenia wtyk RJ45 - panel krosowy. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera to Q@wertyuiop
Hasło do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

5. Skonfiguruj ruter według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze, na pulpicie konta administratora w folderze dokumentacja rutera. Zalecenia konfiguracji rutera:

 • adres IP interfejsu WAN: 70.70.70.1 z maską podsieci 255.255.255.248 brama 70.70.70.2 adres DNS 194.204.159.1 drugi adres DNS: 8.8.4.4 (jeżeli jest wymagany w ustawieniach rutera)
 • adres IP interfejsu LAN: 172.18.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0
 • serwer DHCP włączony z zakresem dzierżawy 172.18.0.20 - 172.18.0.100
 • w puli DHCP ustawiona rezerwacja dla pierwszego interfejsu sieciowego serwera, dla adresu 172.18.0.20
 • ustawiona usługa/opcja DMZ na adres 172.18.0.20

6. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta administratora w folderze dokumentacja przełącznika. Zalecenia konfiguracji przełącznika:

 • adres IP 192.168.50.1
 • nowy VLAN z ID ustawionym na 50
 • porty 2 i 4 przypisane do utworzonego VLAN'u bez znakowania

Skonfiguruj połączenia sieciowe serwera i stacji roboczej

7. Skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy serwera według zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC1
 • adres IP: uzyskaj automatycznie
 • serwer DNS: uzyskaj automatycznie

8. Skonfiguruj drugi interfes sieciowy serwera według zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC2
 • adres IP 192.168.50.2 z maską podsieci 255.255.255.0

9. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń

 • nazwa połączenia: NIC
 • adres IP: 70.70.70.2 z maską 255.255.255.248
 • brama 70.70.70.1
 • serwer DNS: 194.204.159.1

10. Na serwerze, na pulpicie konta Administrator utwórz plik haslo.txt, a w nim zapisz login i hasło konta administratora rutera i przełącznika.

11. Na serwerze uruchom usługę pulpitu zdalnego z dostępem dla konta Administrator.

Sprawdź działanie skonfigurowanych urządzeń

12. Stosując na serwerze polecenia ping i ipconfig sprawdź komunikację między:

 • serwerem a przełącznikiem
 • serwerem a ruterem (interfejs LAN i WAN)
 • serwerem a stacją roboczą

oraz konfigurację interfejsów sieciowych serwera (ipconfig /all).

Wykonaj zrzuty z ekranu potwierdzające wykonanie działań kontrolnych, zapisz je na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze o nazwie sprawdzenie

13. Ze stacji roboczej połącz się z pulpitem zdalnym serwera logując się na konto Administrator.

Wykonaj zrzut z ekranu potwierdzający wykonanie działania kontrolnego, zapisz go na stacji roboczej na pulpicie konta Administrator w folderze o nazwie sprawdzenie

Załóż nowego użytkownika

14. Na serwerze utwórz konto lokalnego użytkownika z poniższymi danymi:

 • pełna nazwa: Tomasz Kowalski
 • nazwa logowania: tkowalski
 • hasło docelowe: zaq1@WSX

15. Utworzone konto dodaj do grupy Administratorzy i Użytkownicy pulpitu zdalnego.

16. Utwórz na serwerze folder C:\Zapas i ustaw zabezpieczenia tylko dla Użytkownicy zaawansowani - Pełna kontrola.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane połączenia sieciowe serwera i stacji roboczej
 • wyniki działań kontrolnych
 • utwórzone konto użytkownika

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń.