Arkusz E.13 : 2016 - czerwiec - zad. 06

Oznaczenie: E.13-06-16.05   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj montaż okablowania sieciowego

1. Zakończ kabel UTP wtyczką RJ45 według sekwencji T568B.

2. Zamontuj gniazdo naścienne. Drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu Keystone gniazda według sekwencji T568B.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia wtyk RJ45 - gniazdo naścienne. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.

3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej

UWAGA!
Hasło do konta Administrator serwera to Q@wertyuiop
Hasło do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop

Skonfiguruj urządzenia sieciowe

5. Skonfiguruj ruter według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze, na pulpicie administratora w folderze dokumentacja rutera. Zalecenie konfiguracji rutera:

 • adres IP interfejsu WAN: 90.90.90.1 z maską podsieci 255.255.255.248 brama 90.90.90.2 adres DNS: 194.204.152.34 drugi adres DNS 8.8.8.8 (jeżeli jest wymagany w ustawieniach rutera)
 • adres IP interfejsu LAN: 172.16.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0
 • serwer DHCP włączony z zakresem dzierżawy 172.16.0.20 - 172.16.0.100
 • w puli DHCP ustawiona rezerwacja dla pierwszego interfejsu sieciowego serwera, dla adresu 172.16.0.20
 • ustawiona usługa/opcja DMZ na adres 172.16.0.20

6. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze, na pulpicie administratora w folderze dokumentacja przełącznika. Zalecenia konfiguracji przełącznika:

 • adres IP 192.168.0.1
 • nowy VLAN z ID ustawionym na 60
 • porty 2 i 4 przypisane do utworzonego VLAN'u bez znakowania

Skonfiguruj połączenia sieciowe serwera i stacji roboczej

7. Skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy serwera według zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC 1
 • adres IP: uzyskaj automatycznie
 • serwer DNS: uzyskaj automatycznie

8. Skonfiguruj drugi interfejs sieciowy serwera według zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC 2
 • adres IP: 192.168.0.2 z maską podsieci 255.255.255.0

9. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:

 • nazwa połączenia: NIC
 • adres IP: 90.90.90.2 z maską podsieci 255.255.255.248
 • brama: 90.90.90.1
 • serwer DNS 194.204.152.34

10. Na serwerze, na pulpicie konta Administrator utwórz plik hasło.txt, a w nim zapisz login i hasło konta administratora rutera i przełącznika.

11. Na serwerze uruchom usługę serwera HTTP i zmień port domyślnej witryny sieci Web na 8020

Sprawdź działanie skonfigurowanych urządzeń

12. Stosując na serwerze polecenia ping oraz ipconfig sprawdź komunikację między:

 • serwerem a przełącznikiem
 • serwerem a ruterem (interfejs LAN i WAN)
 • serwerem a stacją roboczą

oraz konfigurację interfejsów sieciowych serwera (ipconfig /all).

Wykonaj zrzuty z ekranu potwierdzające wykonanie działań kontrolnych, zapisz je na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze o nazwie sprawdzenie

13. Sprawdź poprawność konfiguracji serwera HTTP oraz przekierowania portów w ruterze poprzez wyświetlanie w przeglądarce internetowej stacji roboczej domyślnej witryny sieci Web (http://90.90.90.1:8020)

Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wykonanie działania kontrolnego, zapisz go na stacji roboczej na pulpicie konta Administrator w folderze o nazwie sprawdzenie

Załóż nowego użytkownika

14. Na serwerze utwórz konto lokalnego użytkownika z poniższymi danymi:

 • pełna nazwa: Adam Kowalski
 • nazwa logowania: akowalski
 • hasło docelowe: zaq1@WSX

15. Utworzone konto dodaj do grupy Administratorzy i Użytkownicy pulpitu zdalnego.

16. Utwórz na serwerze folder C:\Admin i ustaw zabezpieczenia tylko dla Administratorzy i Użytkownicy zaawansowani - Pełna kontrola.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • okablowanie sieciowe i połączenie fizyczne urządzeń
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe
 • skonfigurowane połączenia sieciowe serwera i stacji roboczej
 • wyniki działań kontrolnych
 • utwórzone konto użytkownika

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego podłączenia urządzeń.