Arkusz E.13 : 2016 - styczeń - zad. 01

Oznaczenie: E.13-01-16.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

W ramach modernizacji sieci komputerowej wykonaj następujące polecenia.

Montaż okablowania strukturalnego

1. Wykonaj połączenie za pomocą kabla UTP pomiędzy dowolnym gniazdem panelu krosowego a gniazdem naściennym zawierającym moduł Keystone. Połączenie wykonaj w standardzie T568B, tak aby kabel UTP z jednej strony był zaterminowany w polu krosowym, a z drugiej strony w gnieździe naściennym.

UWAGA!
Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy – gniazdo. W obecności egzaminatora przeprowadź test.

2. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.

3. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.

Konfiguracja urządzeń sieciowych

1. Skonfiguruj ruter zgodnie z zaleceniami. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na stacji roboczej na pulpicie administratora, hasło do konta Administrator to Q@wertуuіор

 • adres IP interfejsu LAN: 10.0.0.1 z maską podsieci 255.255.255.128
 • serwer DHCP, włączony
 • zakres dzierżawy DHCP 10.0.0.4 – 10.0.0.10

2. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępną jest na stacji roboczej na pulpicie administratora, hasło do konta Administrator to Q@wertyuiop

 • adres IP: 10.0.0.2

3. Skonfiguruj interfejs sieciowy serwera zgodnie z zaleceniami. Hasło do konta Administrator to Q@wertуuіор

 • adres IP: 10.0.0.3 z maską podsieci 255.255.255.128
 • brama domyślna: adres IP routera
 • serwer DNS: 10.0.0.3 lub 127.0.0.1

4. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej zgodnie z zaleceniami. Hasło do konta Administrator to Q@wertyuiop

 • uzyskaj adres IPv4 automatycznie
 • serwer DNS: 10.0.0.3

5. Na stacji roboczej na pulpicie administratora utwórz plik hasło.txt, a w nim login i hasło konta administratora routera i przełącznika.

6. Na stacji roboczej sprawdź komunikację między stacją roboczą a ruterem, przełącznikiem i serwerem. Wykonaj zrzuty z ekranu potwierdzające wykonanie działań kontrolnych, zapisz je na pulpicie stacji roboczej konta Administrator w folderze o nazwie sprawdzenie

Konfiguracja na serwerze kontrolera domeny

1. Promuj serwer do roli kontrolera domeny. Utwórz nową domenę w nowym lesie o nazwie egzamin.local Hasło dla konta Administrator trybu przywracania usług katalogowych ustaw na Q!wertyuiop

UWAGA!
W przypadku, gdy komputer będzie wymuszał zmianę hasło konta Administrator, nowe hasło ustaw Q!wertyuiop

2. Utwórz w domenie jednostkę organizacyjną Pracownicy

3. W jednostce organizacyjnej Pracownicy utwórz konto użytkownika z poniższymi danymi:

 • imię i nazwisko: Jan Kowalski
 • nazwa logowania: jkowalski
 • hasło docelowe: zaq1QWSX

4. Utwórz na serwerze folder C:\Profile i udostępnij pod nazwą zasobu profile$.

5. Do utworzonego folderu ustaw uprawnienia sieciowe oraz zabezpieczenia tylko dla Użytkownicy uwierzytelnieni – Pełna Kontrola.

6. Użytkownikowi jkowalski ustaw ścieżkę profilu mobilnego zlokalizowanego w udostępnionym zasobie w folderze jkowalski

7. Dodaj stację roboczą do domeny.

8. Zaloguj się na stacji roboczej na konto jkowalski i wyloguj się z zalogowanego konta. Po zakończeniu wykonania zadania nie wyłączaj serwera oraz stacji roboczej.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

 • wykonane okablowanie strukturalne i połączenia fizyczne urządzeń,
 • skonfigurowane urządzenia sieciowe,
 • skonfigurowane interfejsy stacji roboczej i serwera,
 • skonfigurowany kontroler domeny

oraz przebieg wykonania okablowania sieciowego i podłączenia urządzeń.