Arkusz E.13 : 2014 - styczeń - zad. 01

Oznaczenie: E.13-01-14.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj modernizację lokalnej sieci komputerowej zgodnie z wytycznymi:

1. Skonfiguruj protokół TCP/IP na karcie sieciowej serwera:

  • adres IP serwera: 192.168.0.x/24, (x – numer stanowiska egzaminacyjnego)
  • na serwerze jest utworzone konto administrator jest ono zabezpieczone hasłem zaq1@WSX

2. Skonfiguruj serwer do pracy jako serwer DNS, który odpowiada za obsługę domeny o nazwie egzaminx.local (x - numer stanowiska egzaminacyjnego).

3. Załóż na serwerze konta użytkownikom i przypisz je do grup:

  • konto pracownik z hasłem pr@C0w1 ma należeć do grupy o nazwie Użytkownicy sieciowi
  • konto szef z hasłem sz&fDZ2 ma należeć do grupy o nazwie Użytkownicy kopii

4. Udostępnij w sieci folder WSPOLNY, znajdujący się na głównym dysku serwera, tak aby tylko administrator oraz użytkownicy szef i pracownik mieli uprawnienia do modyfikacji zawartości w nim się znajdującej.

5. Wykonaj patchcord, zgodnie ze standardem EIA/TIA 586 B do połączenia serwera z urządzeniem dostępowym AP.

6. Skonfiguruj bezprzewodowe urządzenie dostępowe AP*:

  • sieć bezprzewodowa ma mieć nazwę SSID ekonomiczna_x, gdzie x – numer stanowiska egzaminacyjnego, ma pracować na kanale x i stosować szyfrowanie WPA2 z hasłem 100Krotka.

*AP-bezprzewodowe urządzenie dostępowe ma adres IP 192.168.0.10x (x – numer stanowiska egzaminacyjnego). Można nim zarządzać, wykorzystując przeglądarkę internetową. Konto administratora AP ustawiono na 1234567890

Prace wykonaj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii stanowiska komputerowego.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

  • skonfigurowany protokół TCP/IP
  • zainstalowany i skonfigurowany serwer DNS
  • założone konta użytkowników i nadane im uprawnienia do katalogu
  • wykonany kabel połączeniowy
  • skonfigurowane bezprzewodowe urządzenie dostępowe

oraz przebieg modernizacji lokalnej sieci komputerowej.