Arkusz E.13 : 2013 - październik - zad. 01

Oznaczenie: E.13-01-13.10   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj modernizację lokalnej sieci komputerowej zgodnie z wytycznymi:

1. Sprawdź poprawność wykonania kabla połączeniowego znajdującego się na stanowisku, wyniki testu zapisz w Tabeli 1. Mapa połączeń

2. Wykonaj kabel połączeniowy, prosty zgodnie ze standardem EIA/TIA 586 B

3. Skonfiguruj protokół TCP/IP na karcie sieciowej stacji roboczej zgodnie z ustawieniami protokołu TCP/IP urządzenia dostępowego AP (Access Point)1

1Konfiguracja początkowa bezprzewodowego urządzenia dostępowego AP zamieszczona jest w Załączniku 1, znajdującym się na stanowisku egzaminacyjnym.

4. Połącz wykonanym kablem stację roboczą z urządzeniem dostępowym przez przeglądarkę www

UWAGA!
Po nawiązaniu połączenia stacji roboczej z urządzeniem dostępowym zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego Część Praktyczną, przez podniesienie ręki, wykonanie tego etapu prac. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Część Praktyczną przystąp do dalszych czynności.

5. Skonfiguruj urządzenie dostępowe AP do pracy w sieci, uwzględniając że:

 • sieć bezprzewodowa powinna mieć nazwę (SSID): Egzamin_x gdzie x – numer stanowiska egzaminacyjnego
 • sieć powinna pracować na kanale 6 i stosować szyfrowanie WPA2 z hasłem PESEL (PESEL to twój numer PESEL)
 • adres IP interfejsu AP powinien wynosić: 10.0.0.x gdzie x - numer stanowiska egzaminacyjnego
 • maska: 255.255.255.0
 • brama: 10.0.0.254

6. Podłącz urządzenie dostępowe AP do istniejącej infrastruktury sieciowej - gniazda opisanego symbolem serwer

7. Skonfiguruj protokół TCP/IP na stacji roboczej do pracy w sieci LAN:

 • adres IP 10.0.0.(100+x) gdzie x – numer stanowiska egzaminacyjnego
 • maska 255.255.255.0

8. Zaloguj się ze stacji roboczej do sieci bezprzewodowej

9. Zaloguj się na serwer o adresie 10.0.0.254 jako użytkownik jkowalski z hasłem jkowalski, skopiuj plik z katalogu C:\KOWALSKI na swój dysk lokalny do katalogu o nazwie PESEL (PESEL to twój numer PESEL), udostępnij katalog w sieci tak, aby wszyscy mieli prawo do odczytu i zapisywania danych w katalogu.

Tabela 1. Mapa połączeń

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • wyniki testów kabla połączeniowego
 • wykonany kabel połączeniowy
 • połączona stacja robocza z urządzeniem dostępowym przez przeglądarkę www
 • skonfigurowane bezprzewodowe urządzenie dostępowe
 • pobrane pliki z serwera i zapisane w udostępnionym katalogu stacji roboczej

oraz przebieg podłączenia bezprzewodowego urządzenia dostępowego AP do sieci LAN.