Arkusz E.12 : 2021 - styczeń - zad. 01

Oznaczenie: E.12-01-21.01-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne podzespoły oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, przeprowadź diagnostykę i modernizację komputera oraz wykonaj konfigurację systemów Windows oraz Linux zainstalowanych na dysku twardym.

1. Podłącz w zestawie komputerowym dysk twardy oraz zamontuj na płycie głównej zapasową kartę sieciową oraz zapasowy zestaw modułów pamięci RAM:

 • sprawdź parametry zasilacza widoczne na urządzeniu, niezbędne do wypełnienia tabeli Wzór specyfikacji urządzeń i zanotuj je w Tabeli 1. Wzór specyfikacji urządzeń. W przypadku braku oznaczenia wskazanego parametru, zanotuj w tabeli "N/A"
 • zamontuj w zestawie dysk twardy opisany jako HDD1
 • zdemontuj zestaw modułów pamięci RAM oraz kartę sieciową zainstalowaną na płycie głównej komputera. W przypadku zintegrowanej karty sieciowej wyłącz ją w BIOS lub Menedżerze Urządzeń
 • na płycie głównej zamontuj zapasowy zestaw modułów pamięci RAM oraz zapasową kartę sieciową
UWAGA!
Po zamontowaniu podzespołów zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

2. W systemie Windows przeprowadź identyfikację zainstalowanych podzespołów:

UWAGA!
Do diagnostyki i konfiguracji komputera w systemie Windows wykorzystaj konto Administrator bez hasła.
 • zainstaluj sterowniki zapasowej karty sieciowej
 • zainstaluj program HWiNFO, znajdujący się na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY
 • utwórz w edytorze tekstu plik o nazwie SPECYFIKACJA zgodnie ze wzorem tabeli 1. Plik zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • dokonaj identyfikacji karty sieciowej. Za pomocą dostępnego oprogramowania sprawdź parametry karty sieciowej ujęte w tabeli Wzór specyfikacji urządzeń. Wykonaj zrzuty dokumentujące obserwacje, a następnie zapisz je w dokumencie tekstowym pod nazwą karta, na nośniku EGZAMIN. Wyniki przeprowadzonym testów karty sieciowej zanotuj w odpowiednich wierszach tabeli, znajdującej się w pliku SPECYFIKACJA
 • na podstawie przeprowadzonych wcześniej obserwacji zasilacza zanotuj jego parametry w odpowiednich wierszach tabeli Wzór specyfikacji urządzeń w pliku SPECYFIKACJA
 • oceń, czy moc zainstalowanego zasilacza będzie wystarczająca do zasilenia i optymalnej pracy zestawu wyposażonego w podzespoły o poborze mocy ujętym w tabeli:

Swoją ocenę wraz z uzasadnieniem zapisz w pliku SPECYFIKACJA w wierszu Ocena zasilacza

3. Skonfiguruj system Windows:

 • zainstaluj program 7-zip znajdujący sie na nośniku DANE/PROGRAMY
 • wykorzystując dostępne oprogramowanie oraz archiwum 3DGC.7z zapisane na nośniku DANE/PROGRAMY, ustaw kursor animowany o nazwie 3dghor.ani jako kursor zmiany wymiaru poziomego. Hasło do rozpakowania archiwum to Student@123#
 • skonfiguruj mysz komputerową w taki sposób, aby pochylenie kółka powodowało przewinięcie o 4 znaki naraz w poziomie
 • skonfiguruj system, aby w Panelu Sterowania nie wyświetlał się aplet Czcionki
 • utwórz samorozpakowujące się archiwum o nazwie kopia_pliku zawierające plik SPECYFIKACJA. Utworzone archiwum zapisz na nośniku EGZAMIN

4. Wykorzystując terminal oraz konto egzamin z hasłem egzamin (konto z uprawnieniami użytkownika root), wykonaj konfigurację systemu Linux:

UWAGA!
Jako dokumentację czynności wykonaj zrzuty ekranowe: dla punktów a), b) i c) zrzuty powinny zawierać widoczne polecenia systemowe; dla punktów d), e), f) i g) zrzuty powinny zawierać potwierdzenie wykonanej czynności w dowolnym środowisku. Wykonane zrzuty zapisz na nośniku EGZAMIN. Plikom graficznym nadaj nazwy zgodne z numeracją podpunktu, czyli: Linux_a, Linux_b, Linux_c, itd.
 • a) w terminalu utwórz konto bez uprawnień użytkownika root o nazwie sekretarka z hasłem Wertyuiop9@
 • b) w terminalu zmodyfikuj ustawienia użytkownika sekretarka, aby system monitorował o zmianę hasła na 3 dni przed jego wygaśnięciem
 • c) za pomocą terminala w katalogu /home utwórz katalog o nazwie PISMA
 • d) zmień właściciela katalogu PISMA na użytkownika sekretarka
 • e) nadaj wszystkim użytkownikom pełne uprawnienia do katalogu PISMA
 • f) utwórz w katalogu /home/PISMA plik o nazwie egzamin.txt
 • g) sprawdź uprawnienia do pliku egzamin.txt

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych oraz podzespołów, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych oraz kosztów wykorzystanych podzespołów:

 • plik wykonany zgodnie z tabelą 2. Wzór kosztorysu zapisz pod nazwą kosztorys na nośniku USB EGZAMIN
 • obliczenia w kolumnie Cena jednostkowa z VAT w zł powinny wykonywać się automatycznie oraz uwzględniać zwiększenie Ceny jednostkowej netto w zł o 23% podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto w zł powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Ilość oraz w oparciu o wykonane obliczenia w kolumnie Cena jednostkowa z VAT w zł
 • sumowanie kolumny Wartość brutto w zł oraz wybór najtańszej usługi lub podzespołu powinno odbywać się automatycznie

Cennik usług komputerowych oraz podzespołów

Lp. Nazwa usługi Cena w zł
1. Konfiguracja systemu Linux / Windows 90,00
2. Instalacja i konfiguracja programu 30,00
3. Instalacja i konfiguracja drukarki 40,00
4. Zabezpieczenie danych 20,00
5. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 10,00
6. Montaż podzespołu 20,00
7. Karta graficzna 360,00
8. Karta sieciowa 60,00
9. Dysk twardy 300,00
10. Pamięć RAM 90,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów
 • diagnostyka
 • skonfigurowany system Windows
 • skonfigurowany system Linux
 • kosztorys

oraz przebieg montażu.

UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Tabela 1. Wzór specyfikacji urządzeń

Tabela 2. Wzór kosztorysu