Arkusz E.12 : 2020 - styczeń - zad. 01

Oznaczenie: E.12-01-20.01-SG   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, zmontuj komputer oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych według wskazań. Podczas konfiguracji systemów Windows oraz Linux skorzystaj z konta Egzamin z hasłem Egzamin12!@

Konta mają uprawnienia administratora / konta root.

1. Podłącz w zestawie komputerowym dysk twardy z zainstalowanym systemem Windows i Linux oraz napęd CD-ROM. Zamontuj na płycie głównej komputera pamięc RAM oraz kartę graficzną.

UWAGA!
Po zamontowaniu wszystkich podzespołów oraz podłączeniu kabli sygnałowych i zasilających przez podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

2. Zgodnie z tabelą Test zasobów komputera oraz za pomocą dostępnych w systemie operacyjnym Linux narzędzi przetestuj komputer. Uzyskane wyniki testu, w postaci zrzutów ekranowych, zapisz w pliku edytora tekstu o nazwie linux_testy i umieść go na dysku USB znaczonym nazwą EGZAMIN. Dodatkowo uzyskane wyniki zanotuj w tabeli Test zasobów komputera znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym.

3. Skonfiguruj system Windows:

UWAGA!
Czynności z punktu 3b oraz 3c należy wykonać z użyciem konsoli (wiersza poleceń). Zrzuty ekranowe potwierdzające wykonanie poleceń ze wszystkich podpunktów należy zapisać w dokumencie tekstowym o nazwie Windows na dysku USB oznaczonym EGZAMIN.
 • a) wykonaj dekompresję pliku test_comp.zip znajdującego się na dysku USB oznaczonym nazwą DANE wyodrębniając z niego plik test_comp.txt
 • b) przenieś (nie kopiuj) z dysku DANE plik test_comp.txt do folderu Pulpit użytkownika Egzamin
 • c) wykonaj na Pulpicie użytkownika Egzamin skrót do pliku test_comp.txt i nazwij go test_comp_link
 • d) ustaw w systemie możliwość dokonywania inspekcji zdarzeń logowania zakończonych wyłącznie sukcesem
 • e) zezwól grupie Goście na zamykanie systemu operacyjnego
 • f) ustaw opcję uruchamiania Menedżera oczyszczania dysków na koncie Egzamin codziennie o godzinie 17:00
 • g) ukryj wszystkie aplety w Panelu sterowania poza apletem Mysz

4. skonfiguruj system Linux:

UWAGA!
Czynności z punktu 4a i 4b należy wykonać z użyciem konsoli (terminala). Zrzuty ekranowe potwierdzające wykonanie poleceń ze wszystkich podpunktów należy zapisać w dokumencie tekstowym o nazwie Linux na dysku USB o nazwie EGZAMIN.
 • a) w katalogu domowym użytkownika Egzamin znajduje się katalog Pliki. Usuń z niego jednym poleceniem wyłącznie te pliki, które w nazwie zawierają literę "b" lub "B"
 • b) w katalogu domowym użytkownika Egzamin skopiuj plik testy.txt znajdujący się w katalogu Pliki do katalogu Dokumenty, a następnie ukryj go
 • c) utwórz dowiązanie symboliczne do katalogu /etc w katalogu domowym użytkownika Egzamin i nazwij je skrót
 • d) zainstaluj program atop znajdujący się na dysku USB oznaczonym DANE. Wykonaj zrzut ekranowy uruchomionego programu
 • e) sprawdź ilość wolnej pamięci SWAP i zapisz jej wartość pod zrzutem ekranowym

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. W kosztorysie uwzględnij wielkosć podatku VAT w wysokości 23%

 • plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą Wzór kosztorysu zapisz pod nazwą Kosztorys na dysku EGZAMIN
 • obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł) z uwzględnieniem podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł) oraz Ilość
 • sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) powinny odbywać się automatycznie
 • dla pola o nazwie Rok: należy wstawić funkcję automatycznie zapisującą rok wystawienia dokumentu w formacie rrrr

Cennik usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi Cena w zł
1. Konfiguracja systemu Linux / Windows 49,00
2. Instalacja oprogramowania narzędziowego 27,00
3. Konfiguracja oprogramowania narzędziowego 19,00
4. Testowanie komputera 30,00
5. Instalacja systemu Linux / Windows 100,00
6. Montaż podzespołu 30,00
7. Zabezpieczenie danych 20,00
8. Instalacja i konfiguracja drukarki 45,00
9. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 15,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów komputera
 • test zasobów komputera
 • konfiguracja systemu Windows
 • konfiguracja systemy Linux
 • kosztorys wykonanych prac

oraz przebieg montażu podzespołów.

UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem.

Test zasobów komputera

Wzór kosztorysu