Arkusz E.12 : 2019 - czerwiec - zad. 01

Oznaczenie: E.12-01-19.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, zmontuj komputer oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych według wskazań.

Podczas konfiguracji systemów Windows oraz Linux skorzystaj z konta Egzamin z hasłem Egzamin12!@

Konto ma uprawnienia administratora / konta root

1. Podłącz w zestawie komputerowym dysk twardy z zainstalowanym systemem Windows i Linux oraz napęd CD-ROM. Zamontuj na płycie głównej komputera pamięć RAM oraz kartę graficzną.

UWAGA!
Po zamontowaniu wszystkich podzespołów oraz podłączeniu kabli sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

2. Zgodnie z tabelą Test zasobów komputera oraz za pomocą dostępnych w systemie operacyjnym Linux narzędzi przetestuj komputer. Uzyskane wyniki testu, w postaci zrzutów ekranowych, zapisz w pliku tekstowym o nazwie linux_testy i umieść go na dysku USB oznaczonym nazwą EGZAMIN. Dodatkowo uzyskane wyniki zanotuj w tabeli Test zasobów komputera znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym.

3. Skonfiguruj system Windows:

UWAGA!
Zrzuty ekranowe potwierdzające wykonanie poleceń ze wszystkich podpunktów należy zapisać w pliku tekstowym o nazwie Windows na dysku USB oznaczonym EGZAMIN
 • za pomocą konsoli (wiersza poleceń) utwórz na Pulpicie użytkownika Egzamin pusty plik o nazwie test.txt
 • za pomocą konsoli (wiersza poleceń) wykonaj na Pulpicie użytkownika Egzamin kopię pliku test.txt i nazwij ją test1.txt
 • za pomocą konsoli (wiersza poleceń) wykonaj kompresję pliku test1.txt znajdującego się na Pulpicie użytkownika Egzamin
 • ustaw w systemie możliwość dokonywania inspekcji zdarzeń systemowych zakończonych wyłącznie niepowodzeniem
 • zezwól grupie Goście na logowanie do systemu za pomocą pulpitu zdalnego
 • włącz opcję wyświetlającą na koncie użytkownika Egzamin codziennie o godzinie 20:00 komunikat o treści: „Przed zakończeniem pracy wykonaj kopię zapasową danych”
 • ukryj aplet Mysz z Panelu sterowania

4. Skonfiguruj system Linux:

UWAGA!
Zrzuty ekranowe potwierdzające wykonanie poleceń ze wszystkich podpunktów należy zapisać w pliku tekstowym o nazwie Linux na dysku USB o nazwie EGZAMIN
 • w katalogu domowym użytkownika Egzamin znajduje się katalog Pliki. Za pomocą konsoli (terminala) usuń z niego jednym poleceniem wyłącznie pliki o trzyliterowej nazwie kończącej się na literę „a”
 • Za pomocą konsoli (terminala) przenieś (nie kopiuj) plik test z katalogu Pliki do katalogu Dokumenty, zmieniając jego nazwę na egzamin
 • utwórz dowiązanie symboliczne do katalogu /mnt w katalogu domowym użytkownika Egzamin i nazwij je link
 • zainstaluj program atop znajdujący się na dysku USB oznaczonym DANE. Wykonaj zrzut ekranowy uruchomionego programu
 • odczytaj z wykonanego zrzutu ekranowego programu atop liczbę aktualnie uruchomionych procesów i wpisz tę wartość pod zrzutem ekranowym

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. W kosztorysie uwzględnij podatek VAT w wysokości 23%:

 • a) plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą Wzór kosztorysu zapisz pod nazwą Kosztorys na dysku USB opisanym EGZAMIN
 • b) obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł) z uwzględnieniem podatku VAT
 • c) obliczenia w kolumnie Wartość brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł) oraz Ilość
 • d) sumowanie kolumny Wartość brutto (w zł) powinno odbywać się automatycznie
 • e) dla pola Data i godzina należy wstawić funkcję automatycznie wstawiającą bieżącą datę i godzinę

Cennik usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi Cena w zł
1. Konfiguracja systemu Linux / Windows 47,00
2. Instalacja oprogramowania narzędziowego 33,00
3. Konfiguracja oprogramowania 21,00
4. Testowanie zasobów komputera 30,00
5. Instalacja systemu Linux / Windows 70,00
6. Montaż podzespołu 15,00
7. Zabezpieczenie danych 25,00
8. Instalacja i konfiguracja drukarki 40,00
9. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 15,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów
 • test zasobów komputera
 • konfiguracja systemu Windows
 • konfiguracja systemu Linux
 • kosztorys wykonanych prac w arkuszu kalkulacyjnym

oraz przebieg montażu podzespołów.

UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Test zasobów komputera

Wzór specyfikacji urządzeń

Wzór kosztorysu

Wzór specyfikacji urządzeń