Arkusz E.12 : 2018 - czerwiec - zad. 01

Oznaczenie: E.12-01-18.06   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne podzespoły oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, przeprowadź diagnostykę i modernizację komputera oraz wykonaj konfigurację systemów zainstalowanych na dysku twardym.

1. Podłącz w zestawie komputerowym dysk twardy oraz zamontuj na płycie głównej zapasową kartę sieciową oraz zapasowy zestaw modułów pamięci RAM:

 • zamontuj w zestawie dysk twardy opisany jako HDD1
 • zdemontuj zestaw modułów pamięci RAM oraz kartę sieciową zainstalowaną na płycie głównej komputera, a w przypadku zintegrowanej karty wyłącz ją w BIOS lub Menadżerze Urządzeń
 • na płycie głównej zamontuj zapasowy zestaw modułów pamięci RAM oraz zapasową kartę sieciową
UWAGA!
Po zamontowaniu podzespołów zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

2. W systemie Windows przeprowadź identyfikację zainstalowanych podzespołów:

UWAGA!
Do diagnostyki i konfiguracji komputera w systemie Windows wykorzystaj konto Administrator bez hasła.
 • zainstaluj sterowniki zapasowej karty sieciowej
 • zainstaluj program HWiNFO, znajdujący się na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY
 • za pomocą dostępnego oprogramowania oraz na podstawie obserwacji urządzenia sprawdź parametry monitora ujęte w tabeli Wzór specyfikacji urządzeń. Wykonaj zrzuty dokumentujące obserwacje przeprowadzone w systemie operacyjnym, a następnie zapisz je w pliku tekstowym pod nazwą monitor na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • zgodnie ze wzorem tabeli Wzór specyfikacji urządzeń utwórz w edytorze tekstu plik o nazwie identity. Plik zapisz na nośniku EGZAMIN
 • wyniki obserwacji oraz przeprowadzonych testów monitora zanotuj w odpowiednich wierszach tabeli, znajdującej się w pliku identity
 • oceń, czy monitor będzie współpracował z płytą główną ASROCK H81M-ITX m-ITX, H81, 2x DDR3, 1x PCI-E 16x, VGA, DVI, HDMI, S-1150. Swoją ocenę wraz z uzasadnieniem zapisz w pliku identity w wierszu o nazwie "Ocena współpracy monitora z płytą główną ASROCK H81M-ITX i uzasadnienie oceny"
 • dokonaj identyfikacji karty sieciowej. Za pomocą dostępnego oprogramowania sprawdź parametry karty sieciowej ujęte w tabeli Wzór specyfikacji urządzeń. Wykonaj zrzuty dokumentujące test karty sieciowej, a następnie zapisz je w pliku tekstowym pod nazwą karta, na nośniku EGZAMIN
 • wyniki przeprowadzonych testów karty sieciowej zanotuj w odpowiednich wierszach tabeli, znajdującej się w pliku identity

3. Skonfiguruj system Windows:

 • zainstaluj program 7zip znajdujący się na nośniku DANE/PROGRAMY
 • wykorzystując dostępne oprogramowanie oraz archiwum 3DGC.7z zapisane na nośniku DANE/PROGRAMY, ustaw kursor animowany o nazwie 3dgapps2.ani jako kursor wyboru normalnego. Hasło do rozpakowania archiwum: Student@123#
 • skonfiguruj mysz komputerową w taki sposób, aby obrócenie kółkiem myszy o jeden skok powodowało przewinięcie o 5 linii w pionie
 • skonfiguruj system, aby w Panelu Sterowania nie wyświetlał się aplet Dźwięk
 • zmień ustawienia aktualizacji systemu w taki sposób, aby nie odbywała się ona automatycznie

4. Używając konto egzamin z hasłem egzamin (konto z uprawnieniami użytkownika root), wykonaj konfigurację systemu Linux:

UWAGA!
Jako dokumentację czynności wykonaj zrzuty ekranowe: dla punktów a), b) i c) zrzuty powinny zawierać widoczne polecenia systemowe; dla punktów d), e) i f) zrzuty powinny zawierać potwierdzenie wykonanej czynności w dowolnym środowisku. Wykonane zrzuty zapisz na nośniku EGZAMIN. Plikom graficznym nadaj nazwy zgodne z numeracją podpunktu czyli: Linux_a, Linux_b, Linux_c, itd.
 • a) wykorzystując terminal, utwórz konto bez uprawnień użytkownika root o nazwie referent z hasłem Poiuytrew@q
 • b) wykorzystując terminal utwórz grupę użytkowników o nazwie Administracja
 • c) za pomocą terminala dodaj użytkownika referent do grupy Administracja
 • d) zmodyfikuj ustawienia użytkownika referent, aby system wymuszał co 30 dni zmianę hasła
 • e) zmodyfikuj ustawienia użytkownika referent, aby system monitował o zmianę hasła na 4 dni przed jego wygaśnięciem
 • f) wykonaj archiwum katalogu domowego użytkownika egzamin, utworzony plik zapisz pod nazwą kopia_egzamin a następnie skopiuj go na nośnik EGZAMIN

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych oraz podzespołów, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych oraz kosztów wykorzystanych podzespołów:

 • plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą Wzór kosztorysu zapisz pod nazwą kosztorys na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • obliczenia w kolumnie Cena jednostkowa z VAT w zł powinny wykonywać się automatycznie oraz uwzględniać zwiększenie Ceny jednostkowej netto w zł o 23% podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość brutto w zł powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Ilość oraz w oparciu o wykonane obliczenia w kolumnie Cena jednostkowa z VAT w zł
 • sumowanie kolumny Wartość brutto w zł oraz wybór najdroższej usługi lub podzespołu powinno odbywać się automatycznie

Cennik usług komputerowych oraz podzespołów

Lp Nazwa usługi / podzespołu Cena netto w zł
1. Konfiguracja systemu Linux/Windows 90,00
2. Instalacja i konfiguracja programu 30,00
3. Instalacja i konfiguracja drukarki 40,00
4. Zabezpieczenie danych 20,00
5. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 10,00
6. Montaż podzespołu 20,00
7. Karta graficzna 360,00
8. Karta sieciowa 60,00
9. Dysk twardy 300,00
10. Pamięć RAM 90,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów:

 • montaż podzespołów
 • diagnostyka
 • skonfigurowany system Windows
 • skonfigurowany system Linux
 • kosztorys

oraz przebieg montażu podzespołów.

UWAGA!
Zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Wzór specyfikacji urządzeń

Wzór specyfikacji urządzeń

Wzór kosztorysu

Wzór kosztorysu