Arkusz E.12 : 2016 - październik - zad. 02

Oznaczenie: E.12-02-16.08   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych podzespołów komputerowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, przeprowadź montaż komputera oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych według przedstawionych wskazań. W tym celu:

1. Podłącz w zestawie komputerowym dysk twardy z zainstalowanym systemem Windows oraz Linux, zamontuj na płycie głównej komputera pamięc RAM, kartę graficzną oraz kartę sieciową.

UWAGA!
Po zamontowaniu wszystkich podzespołów oraz podłączeniu kabli sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

2. Uruchom system Windows i za pomocą dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym oprogramowania wykonaj identyfikację karty graficznej. Wyniki działania programu zapisz w postaci zrzutu ekranowego o nazwie test w formacie graficznym i umieść go na Pulpicie konta Administrator w folderze Egzamin. Dodatkowo wyniki testu zapisz w tabeli Identyfikacja karty graficznej.

3. Skonfiguruj system Windows, wykorzystując w tym celu konto Administrator z hasłem Administrator12!@

UWAGA!
Czynności z punktu 3c, 3d oraz 3e należy wykonać z użyciem wiersza poleceń (konsoli), a zrzuty ekranowe okna wiersza poleceń (konsoli) z wykonywanymi poleceniami należy zapisać w plikach graficznych o nazwie konsola_3c, konsola_3d, konsola_3e na Pulpicie w folderze Egzamin konta Administrator
 • a) utwórz konta egzamin1 oraz egzamin2 z silnymi hasłami oraz z ograniczonymi uprawnieniami. Hasła do kont zapisz w tabeli Hasła
 • b) użytkownik egzamin1 ma mieć możliwość zamykania systemu, natomiast użytkownik egzamin2 nie ma mieć takich uprawnień
 • c) system ma blokować możliwość logowania się użytkownika egzamin2 codziennie między godziną 22:00 a 7:00
 • d) sprawdź, kiedy ostatni raz logował się użytkownik Administrator
 • e) sprawdź wersję posiadanego systemu operacyjnego Windows
 • f) zabroń użytkownikom korzystania z programu Notatnik
 • g) utwórz na pulpicie konta Administrator folder Dane
 • h) zmniejsz partycję systemową Windows o 10%
 • i) na zwolnionej przestrzeni dyskowej utwórz nową partycję, sformatuj ją i podłącz do folderu Dane

4. Skonfiguruj system Linux, wykorzystując w tym celu konto Administrator z hasłem Administrator12!@

 • znajdź w systemie Linux dane dotyczące numeru wersji kernela i zapisz je w tabeli Linux dane
 • wyszukaj w katalogu domowym użytkownika Administrator ukryte pliki lub katalogi i zapisz nazwę jednego z nich w tabeli Linux dane
 • w katalogu domowym użytkownika Administrator załóz katalog egzamin_linux
 • zmień właściciela katalogu egzamin_linux na użytkownika root
 • załóż konto użytkownika o nazwie egzamin, którego katalog domowy będzie znajdował się w katalogu głównym
 • spersonalizuj konto użytkownika egzamin w taki sposób, aby jego domyślną powłoką była powłoka sh

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. W kosztorysie uwzględnij wielkość podatku VAT w wysokości 23% oraz 5% upust od końcowej wartości kosztorysu, jeżeli przekroczy ona kwotę 150 zł.

 • plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą Wzór kosztorysu zapisz pod nazwą kosztorys na pulpicie konta Administrator w systemie Windows
 • obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł) z uwzględnieniem podatku VAT
 • obliczenia w kolumnie Wartość (w zł) powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu kolumny Ilość, uwzględniając kolumnę Cena brutto (w zł)
 • sumowanie kolumny Wartość (w zł) powinno odbywać się automatycznie i uwzględniać 5% upustu, gdy przekroczy ona kwotę 150 zł

Cennik usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi Wartość usługi netto (w zł)
1. Zabezpieczenie danych 40,00
2. Konfiguracja systemu Windows / Linux / Mac 70,00
3. Instalacja oprogramowania narzędziowego 20,00
4. Konfiguracja oprogramowania narzędziowego 20,00
5. Diagnoza usterki 35,00
6. Instalacja systemu Windows / Linux / Mac 90,00
7. Montaż podzespołu 30,00
8. Odwirusowanie (skanowanie) komputera 20,00
9. Instalacja i konfiguracja drukarki 50,00
10. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 20,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • zmontowany komputer
 • zidentyfikowana karta graficzna
 • skonfigurowany system Windows
 • skonfigurowany system Linux
 • kosztorys wykonanych prac

oraz przebieg montażu podzespołów komputera.

Identyfikacja karty graficznej

Hasła

Linux dane

Wartość kosztorysu