Arkusz E.12 : 2016 - czerwiec - zad. 09

Oznaczenie: E.12-09-16.05   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Przeprowadź modernizację komputera według przedstawionych wskazań oraz wykonaj konfigurację systemów  i ustawień personalnych.

W tym celu:

1. Przeprowadź test zainstalowanej karty graficznej zwanej kartą graficzną nr 1

UWAGA!
Wersje instalacyjne programów znajdują się na nośniku opisanym PROGRAMY. Do modernizacji  i konfiguracji komputera w systemie Windows wykorzystaj konto Administrator (bez hasła).
 • zainstaluj program GPU-Z i za jego pomocą sprawdź parametry karty. Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzony test, a następnie zapisz go jako plik graficzny pod nazwą Karta_1 na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • w edytorze tekstu utwórz plik o nazwie karty_graficzne, a w nim tabelę zgodnie ze wzorem tabela 1 Porównanie kart graficznych. Plik zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • wyniki testu przeprowadzonego w programie GPU-Z zanotuj w kolumnie Karta graficzna nr 1 tabeli w pliku karty_graficzne

2. Zamontuj na płycie głównej komputera zapasową kartę graficzną zwaną karta graficzna nr 2 oraz dokonaj wyboru karty, która zapewni odpowiednią wydajność pracy podczas obróbki grafiki

 • zdemontuj kartę graficzną zainstalowaną na płycie głównej komputera, a w przypadku zintegrowanej karty graficznej wyłącz ją w BIOS lub Menedżerze urządzeń
UWAGA!
Po zdemontowaniu karty graficznej (lub jej wyłączeniu) zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do montażu zapasowej karty. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych czynności  montażowych i uruchomienia systemu.
 • zamontuj kartę graficzną nr 2
 • wykorzystując program GPU-Z, sprawdź parametry zapasowej karty graficznej. Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzony test. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą Karta_2 na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • wyniki testu przeprowadzonego w programie GPU-Z zanotuj w tabeli w pliku karty_graficzne, w kolumnie Karta graficzna nr 2
 • dokonaj wyboru karty graficznej, umożliwiającej wydajniejszą pracę w programie do obróbki grafiki. Wymagania programu zapisano w tabeli:

 • wybór karty graficznej uzasadnij w tabeli utworzonej w pliku karty_graficzne odwołując się do tabeli Wymagania programu do obróbki grafiki.

3. Skonfiguruj system Windows:

 • zainstaluj czcionkę Halloween Spider znajdującą się na nośniku opisanym DANE
 • utwórz konto o nazwie Teacher, konto zabezpiecz hasłem o długości minimum 8 znaków. Wykonaj zrzut potwierdzający utworzenie konta. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą teacher na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • w pliku tekstowym, wykorzystując czcionkę Halloween Spider zapisz hasło dostępowe konta Teacher. Utworzony plik zapisz pod nazwą hasło w formacie PDF na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • wykonaj kopię klucza HKCR rejestru systemowego, utworzony plik zapisz pod nazwą kopia_HKCR na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • na dysku twardym wydziel dodatkową partycję Z:\ o wielkości 15 GB z systemem plików NTFS. Jako dokumentację wykonaj zrzut ekranu, pokazujący właściwości nowej partycji. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą partycja na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • na partycji Z:\ utwórz folder o nazwie SPRAWDZIANY oraz zabezpiecz go w taki sposób, aby tylko użytkownik Teacher miał do niego pełne prawa dostępu. Jako dokumentację wykonaj zrzut ekranu, pokazujący uprawnienia do folderu SPRAWDZIANY. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod  nazwą teacher2 na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • zablokuj użytkownikom możliwość odczytu płyt CD oraz DVD Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzoną konfigurację. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą blokada_CD_DVD na nośniku USB opisanym EGZAMIN

4. Zdemontuj dysk twardy zainstalowany w komputerze, a następnie zamontuj zapasowy dysk twardy znajdujący się na wyposażeniu stanowiska egzaminacyjnego.

UWAGA!
Po zamontowaniu zapasowego dysku twardego zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych czynności montażowych  i uruchomienia systemu Linux.

5. Skonfiguruj system Linux. Do konfiguracji systemu użyj konta egzamin z hasłem egzamin (konto posiada uprawnienia użytkownika root).

 • zmień nazwę komputera na STANOWISKO
 • utwórz grupę użytkowników o nazwie sesja
 • do grupy sesja dodaj użytkownika egzamin
 • zapisz w pliku tekstowym o nazwie procesy wynik działania polecenia pokazującego numery PID wszystkich aktywnych procesów. Plik procesy zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • utwórz w katalogu domowym użytkownika egzamin skompresowane archiwum o nazwie kwiatek.zip zawierające plik kwiat.jpg znajdujący się na nośniku opisanym DANE

6. Korzystając z Cennika usług komputerowych oraz podzespołów, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych z uwzględnieniem kosztów wykorzystanych podzespołów:

 • plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą 2 Wzór kosztorysu zapisz pod nazwą kosztorys na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • obliczenia w kolumnie Wartość (w zł) powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu kolumny Cena jednostkowa (w zł) oraz Ilość
 • sumowanie kolumny Wartość (w zł) powinno odbywać się automatycznie

Cennik usług komputerowych oraz podzespołów

Lp. Nazwa usługi / podzespołu Wartość brutto (w zł)
1. Konfiguracja systemu 56,00
2. Instalacja i konfiguracja programu 25,00
3. Instalacja i konfiguracja drukarki 30,00
4. Zabezpieczenie danych 10,00
5. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 10,00
6. Montaż podzespołu 20,00
7. Karta graficzna 300,00
8. Karta sieciowa 60,00
9. Dysk twardy 250,00
10. Testowanie programem antywirusowym 30,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:

 • zamontowana karta graficzna nr 2
 • zamontowany zapasowy dysk twardy
 • specyfikacja kart graficznych oraz wybór karty graficznej
 • skonfigurowany system Windows
 • skonfigurowany system Linux
 • kosztorys wykonanych prac serwisowych

oraz przebieg montażu karty graficznej oraz dysku twardego.

Tabela 1. Porównanie kart graficznych

Tabela 2. Wzór kosztorysu