Arkusz E.12 : 2016 - czerwiec - zad. 08

Oznaczenie: E.12-08-16.05   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Przeprowadź modernizację komputera według przedstawionych wskazań oraz wykonaj konfigurację systemów i ustawień personalnych.

W tym celu:

1. Przeprowadź test pamięci RAM i procesora zainstalowanego w systemie

UWAGA!
Wersje instalacyjne programów znajdują się na nośniku opisanym PROGRAMY. Do modernizacji  i konfiguracji komputera w systemie Windows wykorzystaj konto Administrator (bez hasła).
 • zgodnie ze wzorem tabeli 1 Specyfikacja pamięci i procesora utwórz w edytorze tekstu plik o nazwie procesor_i_pamiec. Plik zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • zainstaluj program CPU-z
 • za pomocą programu CPU-z sprawdź parametry procesora i pamięci RAM. Wyniki testu zapisz w tabeli pliku procesor_i_pamiec. Wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzone testy, a następnie zapisz je jako pliki graficzne pod nazwami pamiec_1 oraz procesor_1 na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • korzystając z dostępnych narzędzi systemowych, sprawdź obciążenie pamięci i procesora w systemie Windows. Zrzut potwierdzający przeprowadzony test zapisz w postaci pliku graficznego pod nazwą wydajnosc_windows na nośniku USB opisanym EGZAMIN

2. Skonfiguruj system Windows

 • zainstaluj program 7-zip. Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający instalację programu. Zrzut zapisz w postaci pliku graficznego pod nazwą paker na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • za pomocą programu 7-zip wykonaj archiwum o nazwie data, chronione hasłem 2016!123 i zawierające plik procesor_i_pamiec. Utworzone archiwum zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • skonfiguruj system w taki sposób, aby pięć dni przed wygaśnięciem hasła użytkowników pojawiał się monit o konieczności jego zmiany. Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzoną konfigurację. zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą komunikat na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • skonfiguruj ustawienia systemu w taki sposób, aby na pasku zadań nie było możliwe grupowanie elementów z taka samą nazwą programu. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą pasek_zadan na nośniku USB opisanym EGZAMIN

3. Zamontuj na płycie głównej komputera zapasowe moduły pamięci RAM oraz zapasowy dysk twardy

 • odczytaj informacje umieszczone na zapasowych modułach pamięci. Na podstawie tych informacji, po uruchomieniu systemu Linux, w tabeli pliku procesor_i_pamiec, zapisanego na nośniku USB opisanym EGZAMIN, uzupełnij część zapisów dotyczących kolumny Pamięć RAM w systemie Linux
 • zdemontuj dysk twardy oraz moduły pamięci RAM zainstalowane na płycie głównej komputera
 • zamontuj zapasowe moduły pamięci RAM oraz zapasowy dysk twardy
UWAGA!
Po zamontowaniu zapasowego dysku twardego oraz zapasowych modułów pamięci RAM zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych czynności montażowych i uruchomienia systemu Linux.

4. Skonfiguruj system Linux. Do konfiguracji systemu użyj konta egzamin z hasłem egzamin (konto posiada uprawnienia użytkownika root)

 • za pomocą dostępnych narzędzi systemowych sprawdź parametry pamięci RAM. Na podstawie wyników testu uzupełnij tabelę pliku procesor_i_pamiec w kolumnie Pamięć RAM w systemie Linux. Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzony test, a następnie zapisz go jako plik graficzny pod nazwą pamiec_2 na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • sprawdź obciążenie pamięci i procesora. Zrzut potwierdzający przeprowadzony test zapisz w postaci pliku graficznego pod nazwą wydajnosc_linux na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • na podstawie plików wydajnosc_windows oraz wydajnosc_linux w tabeli pliku procesor_i_pamiec zapisz wybór systemu operacyjnego, który jest mniej obciążający dla pamięci i procesora oraz uzasadnij swój wybór
 • utwórz grupę użytkowników o nazwie osrodek_egzaminacyjny
 • załóż konto użytkownika o nazwie egzaminujacy z hasłem ICTCttsd123
 • do grupy osrodek_egzaminacyjny dodaj konta egzamin oraz egzaminujacy
 • za pomocą dostępnych narzędzi systemowych utwórz archiwum katalogu domowego użytkownika egzamin. Utworzone archiwum zapisz pod nazwą nowe_archiwum na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • za pomocą terminala sprawdź listę aktywnych procesów, a wynik działania polecenia prześlij do pliku tekstowego. Plik zapisz pod nazwą procesy na nośniku USB opisanym EGZAMIN

5. Korzystając z Cennika usług komputerowych oraz podzespołów, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych z uwzględnieniem kosztów wykorzystanych podzespołów:

 • plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą 2 Wzór kosztorysu zapisz pod nazwą kosztorys na nośniku USB opisanym EGZAMIN
 • obliczenia w kolumnie Wartość (w zł) powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu kolumny Cena jednostkowa (w zł) oraz Ilość
 • sumowanie kolumny Wartość (w zł) powinno odbywać się automatycznie

Cennik usług komputerowych oraz podzespołów

Lp. Nazwa usługi / podzespołu Wartość brutto (w zł)
1. Konfiguracja systemu 60,00
2. Instalacja i konfiguracja programu 30,00
3. Instalacja i konfiguracja drukarki 40,00
4. Zabezpieczenie danych 20,00
5. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 10,00
6. Montaż podzespołu 20,00
7. Pamięć RAM 159,00
8. Karta sieciowa 60,00
9. Dysk twardy 250,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • zamontowana pamięć RAM oraz wymieniony dysk twardy
 • specyfikacja pamięci i procesora oraz ocena ich wydajności
 • skonfigurowany system Windows
 • skonfigurowany system Linux
 • kosztorys wykonanych prac serwisowych

oraz przebieg montażu pamięci RAM oraz dysku twardego.

Tabela 1. Specyfikacja pamięci i procesora

Tabela 2. Wzór kosztorysu