Arkusz E.12 : 2016 - styczeń - zad. 01

Oznaczenie: E.12-01-16.01   Limit czasu: 150 minut

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, zamontuj zasilacz i dysk twardy komputera według poniższych wskazań oraz wykonaj konfigurację ustawień personalnych użytkownika i systemu.

W tym celu:

1. W tabeli Specyfikacja zasilacza zapisz parametry zasilacza znajdujacego się na stanowisku komputerowym.

2. Sprawdź, czy parametry techniczne płyty głównej oraz monitora umożliwiają (bez ich wymiany) podłączenie do zestawu nowej karty graficznej, której parametry są poniżej zapisane:

Parametr Wartość
Nazwa NVIDIA GeForce GT 730
Typ złącza PCI Express x8
Taktowanie rdzenia 902 MHz
Pamięć 2048 MB DDR3
Taktowanie pamięci 1800 MHz (900x2)
Szyna pamięci 64 bit
Przepustowość pamięci 14,4 GB/s
Chłodzenie pasywne, radiator
DirectX DirextX 11.0
OpenGL OpenGL 4.4
Złącza we/wy 1x D-Sub, 1x DVI, 1x HDMI

Wnioski dotyczące możliwości wymiany karty graficznej zapisz w tabeli Ocena możliwości wymiany karty graficznej. W uzasadnieniu uwzględnij ocenę, czy płyta główna zawiera gniazdo umożliwiające wymianę karty i czy monitor ma odpowiednie złącze we/wy.

3. Zamontuj zasilacz oraz dysk opisany jako dysk twardy nr 1, znajdujący się na wyposażeniu stanowiska egzaminacyjnego. Podłącz wszystkie przewody sygnałowe i zasilające niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego zestawu komputerowego.

UWAGA!
Po zamontowaniu wszystkich podzespołów oraz przewodów sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

4. Skonfiguruj system Windows, prace związane z konfiguracją systemu wykonaj, wykorzystując konto Administrator (bez hasła):

 • zainstaluj program antywirusowy, przeskanuj dysk w poszukiwaniu wirusów, jako dokumentację przeprowadzonego skanowania wykonaj zrzut ekranu (podczas skanowania systemu). Zrzut umieść w dokumencie edytora tekstu i zapisz pod nazwą antywirus na nośniku USB o nazwie EGZAMIN
 • pliki z rozszerzeniem .bmp powinny automatycznie otwierać się w programie MS Paint. Przywróć możliwość automatycznego otwierania plików z rozszerzeniem .bmp za pomocą programu MS Paint. W tabeli Przyczyna usterki zapisz przyczynę zaistniałej sytuacji
 • utwórz konto student z hasłem Student1@ należące do grupy Administratorzy
 • na koncie student włącz autoukrywanie paska zadań oraz ukryj litery dysków w systemie
 • wykorzystując linię komend przeprowadź skanowanie dysku w poszukiwaniu błędów. Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wykonaną czynność, zrzut umieść w edytorze tekstu i zapisz pod nazwą dysk na nośniku USB o nazwie EGZAMIN
 • zablokuj dodawanie nowych drukarek dla wszystkich użytkowników systemu
 • wykorzystując informacje dotyczące wymagań sprzętowych systemu Linux znajdujące się na wyposażeniu stanowiska egzaminacyjnego, wydziel nową partycję, przeznaczoną na zainstalowanie systemu Linux.

5. Wykorzystując dostępne na stanowisku oprogramowanie:

 • na nowo wydzielonej partycji, obok zainstalowanego systemu Windows zainstaluj system operacyjny Linux. Po uruchomieniu komputera powinno pojawiać się menu umożliwiające wybór jednego z systemów operacyjnych, a czas oczekiwania na dokonanie wyboru przez użytkownika powinien wynosić 25 sekund
 • po uruchomieniu systemu Linux powinno wyświetlić się okno logowania (system Linux nie może logować się automatycznie, bez wpisywania loginu i hasła użytkownika)
 • w zainstalowanym systemie Linux:
  • załóż konto użytkownika o nazwie egzamin z hasłem Egzamin1@
  • zapisz w pliku graficznym o nazwie pamiec wyniki działania polecenia wyświetlającego wykorzystanie pamięci RAM i swap. Zrzut ekranu wykonaj w taki sposób, aby była widoczna nazwa wykorzystanego polecenia. Plik pamiec zapisz na nośniku USB o nazwie EGZAMIN
  • skonfiguruj ekran, aby wyłączał się po 30 minutach bezczynności. Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający te ustawienia. Zrzut zapisz jako plik graficzny o nazwie ekran na nośniku USB o nazwie EGZAMIN

6. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych dla siedmiu stanowisk komputerowych:

 • plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą Kosztorys zapisz pod nazwą kosztorys na nośniku USB o nazwie EGZAMIN
 • obliczenia w kolumnie Wartość w zł powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena usługi w zł oraz Ilość
 • sumowanie kolumny Wartość w zł powinno odbywać się automatycznie

Cennik usług komputerowych

Lp. Nazwa usługi Wartość usługi brutto w zł
1. Diagnoza usterki 30,00
2. Instalacja systemu Windows / Linux 95,00
3. Konfiguracja systemu 60,00
4. Instalacja i konfiguracja programu 30,00
5. Odwirusowanie (skanowanie) komputera 60,00
6. Instalacja i konfiguracja drukarki 60,00
7. Zabezpieczenie danych 30,00
8. Przygotowanie instrukcji dla użytkownika 15,00
9. Montaż podzespołu 20,00

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • zamontowany zasilacz oraz dysk twardy
 • specyfikacja zasilacza oraz ocena możliwości modernizacji zestawu komputerowego
 • zainstalowany i skonfigurowany system Linux
 • skonfigurowany system Windows
 • kosztorys wykonanych prac

oraz przebieg montażu zasilacza oraz dysku twardego.

Specyfikacja zasilacza

Ocena możliwości wymiany karty graficznej

Przyczyna usterki

Kosztorys