Test 40 pytań E.13

Sprawdź się w dokładnie takim samym trybie, jaki obowiązuje podczas rzeczywistego egzaminu! Na rozwiązanie całej części pisemnej otrzymujesz maksymalnie 60 minut. Powodzenia!

1. Jednostką opisującą szybkość transmisji danych w sieciach komputerowych jest
A. dpi
B. ips
C. bps
D. mips
2. Adres IP urządzenia umożliwiającego innym komputerom w sieci lokalnej dostęp do Internetu, to adres
A. DNS
B. WINS
C. proxy
D. bramy (routera)
3. Przesyłanie ruchu sieciowego poprzez router, które wiąże się ze zmianą źródłowych lub docelowych adresów IP, oznacza się skrótem
A. IIS
B. NAT
C. FTP
D. IANA
4. Na rysunku przedstawiono przekrój kabla
A. optycznego
B. U/UTP
C. koncentrycznego
D. S/UTP
5. Narzędzie administracyjne wiersza polecenia umożliwiające testowanie i rozwiązywanie problemów z serwerami DNS to:
A. CHKDSK
B. NSLOOKUP
C. CMD
D. DHCP
6. Które oznaczenie określa normę dotyczącą okablowania strukturalnego?
A. ISO 11801
B. EIA/TIA 568A
C. PN-EN 50173-1:2004
D. EN 50173
7. Który z protokołów jest protokołem synchronizacji czasu?
A. NNTP
B. FTP
C. HTTP
D. NTP
8. Wskaż prawidłową postać maski podsieci
A. 255.255.255.255
B. 255.252.252.255
C. 255.255.0.128
D. 0.0.0.0
9. Jaka przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z
A. 1 GB
B. 10 Mb
C. 100 Mb
D. 100 GB
10. W sieci strukturalnej zalecane jest umieszczenie jednego punktu abonenckiego na powierzchni o wielkości
A. 5m^2
B. 10m^2
C. 20m^2
D. 30m^2
11. Sieć o adresie IP 192.168.2.0/24 podzielono na cztery podsieci. Jaką maskę posiadają nowe podsieci?
A. 255.255.255.128
B. 255.255.255.192
C. 255.255.255.224
D. 225.225.225.240
12. Który port jest wykorzystywany przez protokół FTP (File transfer Protocol)
A. 20
B. 25
C. 53
D. 69
13. Kod kontroli cyklicznej odpowiadający za korekcję błędów i weryfikację poprawności danych otrzymywanych przez stację docelową nosi nazwę:
A. CAT
B. CNC
C. IRC
D. CRC
14. FDDI (ang. Fiber Distributed Data Interface) to standard transmisji danych oparty na technologii światłowodowej. Jaką topologię stosujemy w sieciach wykonanych wg tej technologii?
A. gwiazdy
B. rozszerzonej gwiazdy
C. pierścienia
D. podwójnego pierścienia
15. Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs graficzny
A. Enterprise
B. Datacenter
C. Server Core
D. Standard Edition
16. Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
A. 1 punktu rozdzielczego na każde piętro
B. 1 punktu rozdzielczego na każde 100 m2 powierzchni
C. 1 punktu rozdzielczego na każde 250 m2 powierzchni
D. 1 punktu rozdzielczego na cały wielopiętrowy budynek
17. Najczęściej stosowany kodek mowy podczas konfiguracji bramki VoIP to
A. AC3
B. GSM
C. G.711
D. A.512
18. Aby chronić komputery w sieci lokalnej przed nieautoryzowanym dostępem oraz atakami typu DoS należy zainstalować i skonfigurować
A. zaporę ogniową
B. filtr antyspamowy
C. program antywirusowy
D. blokadę okienek pop-up
19. Przechowywanie kopii często odwiedzanych stron oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki odfiltrowywaniu określonych zawartości stron sieci Web można uzyskać poprzez
A. instalację programu antywirusowego i najnowszą bazę wirusów
B. korzystanie z systemu z uprawnień administratora
C. konfigurację serwera pośredniczącego proxy
D. automatyczne wyłączenie plików cookies
20. Do której klasy adresów IP należy adres 130.140.0.0?
A. Do klasy A
B. Do klasy B
C. Do klasy C
D. Do klasy D
21. Rysunek przedstawia konfigurację urządzenia WiFi. Wskaż, które stwierdzenie dotyczące konfiguracji jest prawdziwe:
A. Urządzenia w sieci mają adresy klasy A
B. Filtrowanie adresów MAC jest wyłączone
C. W tym momencie w sieci WiFi pracuje 7 urządzeń
D. Dostęp do sieci bezprzewodowej jest dozwolony wyłącznie dla siedmiu urządzeń
22. Która usługa sieciowa standardowo korzysta z portu 53?
A. FTP
B. DNS
C. HTTP
D. POP3
23. Który z protokołów jest protokołem warstwy aplikacji w modelu ISO/OSI?
A. FTP
B. ARP
C. UDP
D. ICMP
24. Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?
A. Hub
B. Router
C. Switch
D. Repeater
25. Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć w topologii gwiazdy, 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.
A. 89 zł
B. 92 zł
C. 249 zł
D. 252 zł
26. Router Wi-Fi pracujący w standardzie 802.11n pozwala uzyskać maksymalną prędkość transmisji
A. 11 Mb/s
B. 54 Mb/s
C. 600 Mb/s
D. 1000 Mb/s
27. Rezultat wykonania którego polecenia z systemu Windows przedstawia rysunek?
A. ping www.onet.pl
B. tracert www.onet.pl
C. netstat www.onet.pl
D. traceroute www.onet.pl
28. Najlepszym zabezpieczeniem sieci bezprzewodowej jest
A. protokół SSH
B. protokół WPA
C. protokół WEP
D. protokół WPA2
29. Którą normę stosuje się dla okablowania strukturalnego w sieciach komputerowych
A. PN-EN 12464-1:2004
B. PN-EN ISO 9001:2009
C. ISO/IEC 8859-2
D. TIA/EIA-568-B
30. Jaka jest standardowa wartość maksymalnej odległości pomiędzy urządzeniami sieciowymi, połączonymi bezpośrednio przewodem UTP kat.5e?
A. 10 m
B. 100 m
C. 500 m
D. 1000 m
31. Ile jest adresów IP dostępnych do adresowania komputerów w sieci o adresie 192.168.100.0 i masce 255.255.255.0?
A. 253
B. 254
C. 255
D. 256
32. Aby zwiększyć bezpieczeństwo zasobów sieciowych administrator sieci komputerowej w firmie otrzymał polecenie podzielenia istniejącej lokalnej sieci komputerowej na 16 podsieci. Dotychczasowa sieć miała adres IP 192.168.20.0 z maską 255.255.255.0. Którą maskę sieci powinien zastosować administrator?
A. 255.255.255.192
B. 255.255.255.224
C. 255.255.255.240
D. 255.255.255.248
33. Który z wymienionych protokołów jest protokołem działającym w warstwie aplikacji?
A. FTP
B. UDP
C. ARP
D. TCP
34. Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunek strzałka?
A. Koncentratora
B. Przełącznika
C. Serwera
D. Routera
35. Maksymalna długość kabla miedzianego UTP kategorii 5e łączącego bezpośrednio dwa urządzenia sieciowe, zgodnie z standardem Fast Ethernet 100Base-TX, wynosi
A. 100 m
B. 150 m
C. 300 m
D. 1000 m
36. Które polecenie rodziny systemów Windows należy zastosować, aby skonfigurować statyczny adres IP w wierszu poleceń?
A. netsh
B. telnet
C. tracert
D. net use
37. Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie z folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem
A. S/UTP
B. F/UTP
C. S/FTP
D. F/FTP
38. Którą usługę należy zainstalować na serwerze, by było możliwe korzystanie z nazw domenowych?
A. AD
B. DNS
C. SNTP
D. DHCP
39. Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt
A. pośredni
B. abonencki
C. dostępowy
D. dystrybucyjny
40. Który protokół warstwy aplikacji jest stosowany do zarządzania urządzeniami sieciowymi za pośrednictwem sieci?
A. FTP
B. NTP
C. MIME
D. SNMP
Sprawdź odpowiedzi!